Friday, August 30, 2013

ตระกูลอาษานอกสอนไว้ว่า.....เกิดเป็นคนต้องรักษาคำมั่น มีสัจจะวาจากับใครต้องทำให้ได้ อย่าดีแต่ประจบสอพลอเจ้านายผู้ใหญ่เพียงเพราะหวังกำไรหรือผลลาภลอย อย่าอายใครๆ เพียงเพราะตระกูลตัวเองจน อยากได้อะไรในชีวิตไม่ต้องรอวาสนาแต่ต้องหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง ห้ามดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนหรือต่ำกว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองดีกว่าเขาหรือไม่ ตอบแทนบุญคุณให้กับคนที่ช่วยเหลือเราเท่าทีพอจะช่วยได้ อย่าละอายที่จะมีจิตใจดี คิดดี ทำดี พูดให้น้อยปฏิบัติให้มาก และ เกิดเป็นคนจริงต้องทำจริงต่อหน้าและลับหลังด้วยความสัตย์ซื่อ ถ้ายังทำดีไม่ได้หรือไม่ดีเท่าใครเขา...อย่าเฝ้าไปแต่นินทาว่าร้ายหรือแว้งกัดลับหลังผู้อื่น เพราะนั่นไม่ใช่วิถีของผู้กล้าอย่างแท้จริง....

No comments:

Post a Comment